fbpx

Afbouw van de jubelton per 2023, afschaffing per 2024

In 2013 is de jubelton in het leven geroepen. De jubelton is een schenkingsvrijstelling die van
toepassing is op personen die geld aan iemand anders schenken voor het kopen van een eigen
woning. Deze vrijstelling is in 2022 € 106.671. Per 2023 wordt dit bedrag verlaagd naar
€ 28.947 en in 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft.

Eisen voor de jubelton

Om gebruik te mogen maken van de jubeltonvrijstelling gelden er een aantal eisen. Ten eerste moet
de ontvanger een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar hebben. De ontvanger mag uw kind of iemand
anders zijn. Daarnaast moet de ontvanger nog niet eerder een hoge schenking hebben gekregen en
moet het ontvangen geld binnen drie jaar besteed zijn aan een eigen woning.

Volgend jaar pas het geld beschikbaar

Wilt u wel nog gebruik maken van de jubelton ter hoogte van € 106.671? Dan kunt u in 2022 een
klein bedrag schenken en dan volgend jaar de rest. De ontvanger dient dit bedrag wel mee te nemen
in de aangifte schenkbelasting. Wanneer u in 2022 bijvoorbeeld € 1.000 schenkt aan de ontvanger,
mag u in 2023 nog € 105.671 schenken voor de maximum van 2022.
Daarnaast mag u in 2024 nog gebruik maken van de vrijstelling van 2023 van € 28.947. Schenkt u van
de € 28.947 in 2023 maar € 1.000? Dan mag u in 2024 nog het resterende bedrag van € 27.947
storten. Als er niet een eerste bedrag is gestort in 2022, kan in 2023 niet gebruik gemaakt worden
van de vrijstelling die geldt voor 2022. Ditzelfde geldt voor de vrijstelling van 2023.

Een vrij te besteden bedrag

Naast de belastingvrije schenking voor het kopen van een eigen woning kan ook een deel vrij besteed
worden. In 2022 bedraagt dit bedrag € 27.231. U dient het vrij te besteden bedrag die u gebruikt aan
te geven in de aangifte schenkbelasting, hiervoor hoeft u geen bewijsstukken te laten zien.

Denk goed na over schenken

Er zijn heel veel goede redenen om geld te schenken. Zo kunt u ervan genieten dat iemand anders
van uw geld geniet of wilt u iemand redden uit nood. Een ander motief kan zijn om uw kinderen
minder erfbelasting te laten betalen. Wanneer uw vermogen al wordt geschonken door middel van
de vrijstelling, zal er minder vermogen overblijven na het overlijden.
Voordat u schenkt is het verstandig om goed na te denken over de gevolgen voor u. Heeft u
misschien dit vermogen nodig om er later van te kunnen leven of wilt u er zelf nog van genieten?
Wanneer u het geld heeft geschonken is het niet meer van u. Beslis daarom goed of u het geld echt
niet meer nodig heeft.

Heeft u hulp of advies nodig over het gebruik maken van de jubelton? Neem dan contact met
ons op.