fbpx

Internationale accountant

Wat komt er allemaal kijken bij succesvol internationaal ondernemen? Profiteer van de kennis van de Mijn Accountant experts en vraag ons om advies! Met onze internationale ervaring en ons internationaal netwerk kunnen wij u informeren over de mogelijkheden en de regels waar u aan gebonden bent. Met deze informatie op zak kunt u internationaal floreren.

Internationale accountant experts

Veel van onze klanten doen inmiddels zaken over de grens of willen dit binnen een aanzienbaren tijd gaan doen. Inmiddels kunnen wij ons dan ook internationale accountant experts noemen. Onze dienstverlening spitst zich hierbij toe op alle facetten van internationaal ondernemen, van de boekhouding tot en met uw toekomstvisie

Advies over wet- en regelgeving

We staan in gesprekken nadrukkelijk stil bij de kansen en risico’s die het buitenland biedt en geven daarbij concrete tips. Uiteraard kunnen we u in al uw buitenlandse plannen bijstaan op het gebied van wetgeving en fiscaliteit. Oftewel, met welke zaken moet u rekening houden en hoe kunt u dit administratief correct en efficiënt regelen.

Internationale organisatiestructuur

Samen zullen we kijken hoe u zo succesvol mogelijk kunt opereren op de internationale markt. Daarbij zullen we onder andere analyseren of de door u gekozen ondernemingsstructuur optimaal is. Zo kan het heel interessant zijn om een GmbH, Limited of ander rechtspersoon in het buitenland op te richten. Ook hierbij bieden wij u volledige ondersteuning. Uiteraard helpen we ook graag bij het opzetten van een Nederlandse rechtspersoon t.b.v. een buitenlandse onderneming.