fbpx

Familiebedrijf Accountant

Rondom de term familiebedrijf hangt altijd een zweem van positieve magie. Dit is goed te verklaren, aangezien familiebedrijven vaak gekenmerkt worden door meerder generaties zeer loyale eigenaren die alles in het werk stellen om het bedrijf tot een succes te maken.

Verwevenheid zakelijk en privé

Tegelijkertijd is de werkelijkheid weerbarstiger dan soms wordt gedacht. De grote verwevenheid met de privésfeer kan namelijk ook een risico zijn. Het maken van harde keuzes wordt soms uitgesteld om de familiebanden goed te houden en ook zaken als pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheid zijn niet altijd goed geregeld. Om het beste van twee werelden te combineren is het daarom goed om een partner te hebben die een objectieve en heldere weergave geeft van de gang van zaken. De specialisten van Mijn Accountant gaan graag met u het gesprek aan. Wij zijn ervaren familiebedrijf accountants. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Waar zitten knelpunten voor de toekomst? En wat zijn de plannen op korte en middellange termijn?

Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht

Een onderwerp dat vaak hoog op de agenda staat bij familiebedrijven is bedrijfsoverdracht. Wordt het bedrijf overgedaan aan familie of juist aan derden? En wat is in beide gevallen een redelijk prijs? Deze vraagstukken hebben een grote impact en geven veel kopzorgen voor de betrokkenen. Daarbij komt kijken dat, ongeacht de keuze, fiscaliteit een grote rol zal spelen. Het is daarom verstandig om vroegtijdig na te denken over dit vraagstuk om zodoende tot een gedegen en weldoordacht antwoord te komen.

De familiebedrijf accountants van Mijn Accountant denken graag met u mee en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsopvolging en bijvoorbeeld de bedrijfsopvolgingregeling. Tijdens onze advisering nemen we alle facetten van het proces met u door, zodat u een goed beeld krijgt van de mogelijkheden, onmogelijkheden en gevolgen. Uiteraard geven we tijdens dit proces ook advies over de best mogelijke fiscale ondernemingsstructuur en helpen we bij het waarderen van uw onderneming. Kortom we kunnen u maximaal ondersteunen bij het gehele proces van bedrijfsoverdracht.

Contact

Wilt u de bedrijfsopvolging van uw familiebedrijf zo goed mogelijk regelen? Dan is Mijn Accountant in Groningen de familiebedrijf accountant voor u. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.