Accountancy

Mijn Accountant in Groningen is een full-service accountantskantoor en wij kunnen u helpen bij alle facetten van accountancy (onder andere voor start-up’s, scale-up’s, MKB en internationale ondernemingen). Zo kunnen wij alle accountancy werkzaamheden van u overnemen, maar helpen we u ook graag mee op specifieke deelgebieden. Onze accountants hebben jarenlange ervaring opgedaan bij een van de vier grote accountantskantoren. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) en het Register Belastingadviseurs (RB).

Het onderscheid willen maken

Als accountants uit Groningen willen wij HET onderscheid maken voor onze klanten en dat doen we door steengoede service te bieden. Dit komt terug in onze gehele dienstverlening en kunnen we waarmaken doordat al onze medewerkers een autonome drive hebben om de klant optimaal te helpen. Waar liggen mogelijkheden, waar liggen risico’s en hoe kunnen wij de klant daarbij ondersteunen?

In alle gevallen treden we naar voren als kritische partner. We hebben hetzelfde doel en juist daarom zullen we scherp zijn in onze vragen en ook durven door te vragen naar het waarom. Dit kan soms confronterend zijn, maar levert het beste resultaat voor zowel de korte als lange termijn.

Partnerschap en advies

Onze werkzaamheden verschillen per klant en per situatie. Het vastleggen van gegevens is daar natuurlijk een onderdeel van. Toch vinden we het goed om ook daarbij een stap verder te gaan. Wat kan er voor informatie uit de cijfers gehaald worden en hoe kunnen we dat inzetten om in de toekomst van te profiteren. Onze kennis in combinatie met de kennis van de ondernemer leiden daarbij geregeld tot verrassende conclusies. Hierdoor kan er tijdig gestuurd worden om zodoende het bedrijf nog rendabeler te maken.

Full Service Accountancy

We zijn een full-service accountantskantoor uit Groningen en wij kunnen u helpen bij alle facetten van accountancy. Wij zijn onder andere een accountancykantoor voor start-up’s, scale-up’s, MKB en internationale ondernemingen. Uiteraard wordt er per klant bekeken wat de wensen zijn en hoe we daaraan het beste tegemoet kunnen komen. In sommige gevallen nemen we op verzoek van de klant de volledige financiële administratie op ons, waaronder de boekhouding, loonadministratie en b.v. de opmaak van de jaarrekening. En in andere gevallen bieden we alleen ondersteunende service voor de boekhouding, maar maken we wel de jaarrekening op.

Fiscaal Advies

Uiteraard behoort fiscaal advies ook tot de kerntaak van Mijn Accountant Groningen. Iedere onderneming heeft te maken met fiscaliteiten en vaak valt er met een goede fiscale inrichting veel geld te besparen. Dit geldt zowel voor de inrichting van de bedrijfsstructuur, maar komt ook zeker naar voren bij investeringen en bijvoorbeeld bij fusies&overnames. Om hierin maximaal toegevoegde waarde te kunnen bieden, schuiven we graag tijdig aan tafel. Samen kunnen we de situatie en eventuele toekomstplannen bespreken om  vervolgens de fiscaal optimale oplossing te bedenken