Vernieuwde fiscale fietsregeling

Steeds meer bedrijven zijn bewust bezig met duurzaam ondernemen. Zo ook een groot aantal van onze klanten. Een paar weken geleden kwam een klant bij ons met de vraag of er opties zijn om fietsen en e-bikes beschikbaar te stellen aan het personeel voor het woon- werkverkeer. Er zijn een aantal mogelijkheden, maar alle opties bleken ingewikkeld in de uitvoering. Gelukkig heeft de overheid dit ook gemerkt en wordt de fiscale fietsregeling versimpeld.

Het oude fietsplan en de WKR

Tot 2015 kon je gebruik maken van het fietsplan, een speciale regeling voor een fiets van de zaak. Toen de werkkostenregeling werd ingevoerd, is dit fietsplan komen te vervallen en valt een fiets van de zaak onder dezelfde regeling als bijvoorbeeld personeelsuitjes en kerstpakketten. Deze extra’s mogen maximaal 1,2% van het totale loon bedragen om vrij van belasting te worden vergoed. Een fiets zou een groot deel van het budget in nemen, waardoor hier in veel gevallen geen ruimte voor is.

Ter beschikking stellen fiets

Als de werkgever een fiets aan een werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets eigendom van de werkgever. De fiets komt op de balans van de werkgever. De werknemer hoeft niets bij het loon te tellen als de werknemer de fiets alleen gebruikt voor reizen voor het werk. Als de werknemer de fiets ook privé gebruikt, dan wordt de economische waarde van dit privégebruik gezien als loon.
Bij auto’s wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, een vooraf bepaald vast bedrag. Voor een fiets is dit niet zo. De economische waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs. De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering. Een eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik trekt de werkgever van de waarde in het economische verkeer af. Als dat een negatief bedrag oplevert, mag de werkgever dat niet van het loon aftrekken. Bij de berekening van het aantal privékilometers tellen de kilometers voor woon-werkverkeer niet mee.
Dit is een behoorlijk ingewikkelde constructie zoals je ziet. Gelukkig komt hier een andere regeling voor in de plaats.

Wat verandert er?

Ondernemers en werknemers kunnen in de toekomst eenvoudiger een fiets of elektrische fiets van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Hiermee wordt de bijtelling voor een fiets van de zaak net zo simpel als de bijtelling voor de auto van de zaak, namelijk via een forfait. Het bijtellingspercentage wordt 7%. Dit betekent dat 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen wordt opgeteld en hierover de belasting wordt berekend. De regeling geldt voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Het voorstel is om vanaf 1 januari 2020 de fiscale fietsregeling in te laten gaan.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!