fbpx

Corona-update: Maatregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Het coronavirus beïnvloedt momenteel niet alleen het dagelijks leven, maar ook de bedrijfsvoering. Zowel grote multinationals als zelfstandige ondernemers worden hierdoor geraakt. De overheid heeft maatregelen getroffen om de gevolgen hiervan te beperken. In de aankomende artikelen wordt verder ingegaan op de maatregelen die voor u als ondernemer van toepassing kunnen zijn. In dit artikel staat de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren centraal. 

Wat houdt deze maatregel in?

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

De tegemoetkoming is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdampen als gevolg van overheidsmaatregeling ter bestrijding van de coronacrisis. De regeling is alleen voor ondernemers die in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwachten van ten minste € 4.000 en een zelfde bedrag aan vaste lasten. 

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Het gaat hierbij om ondernemers binnen de:

Contact mijn accountant
 • Detailhandel
 • Groothandels
 • Logiesverstrekking
 • Eet- en drinkgelegenheden
 • Bioscopen
 • Reisbemiddeling en – organisaties
 • Congres en beursorganisaties
 • Dansscholen, kunstzinnige vorming
 • Kunst, musea, galeries en exposities
 • Loterijen en kansspelen
 • Sport en recreatie
 • Wellness en overige dienstverlening
 • Rijscholen en taxivervoer
 • Tandarts- en paramedische praktijken

Niet alle SBI-codes vallen onder de regeling. Voor de volledige actuele lijst, kijk op de website van rvo.nl 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet vóór 15 maart 2020 ingeschreven zijn in het KvK Handelsregister en er zijn maximaal 250 personen werkzaam. Ook moet de onderneming een fysieke vestiging in Nederland hebben die geregistreerd staat in het KvK Handelsregister. Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres. 

Uitkering

De RVO streeft ernaar om binnen twee weken een besluit te nemen. Na een positief besluit wordt het bedrag van € 4.000 uitgekeerd. Mocht het de RVO niet lukken om binnen twee weken uit te keren, zal u hierover bericht ontvangen. De RVO toetst de gegevens volgens de KvK met peildatum 15 maart 2020.  

Aanvragen

Een aanvraag kan worden gedaan via de website van het RVO via het eLoket. Inloggen is mogelijk met behulp van een eHerkenningsmiddel of DigiD (voor zelfstandigen). Lukt het niet om een eHerkenningsmiddel aan te vragen of loopt u tegen andere problemen aan? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bron: rijksoverheid, rvo, kvk