Nieuwe wetgeving voor de directeur-grootaandeelhouder

Vanaf 2023 gelden er andere regels voor de dga. Zo wordt het
vennootschapsbelastingtarief aangepast, het belastingtarief van Box 2 (aanmerkelijk
belang) veranderd en wordt het doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft.

Vennootschapsbelasting stijgt

Het vennootschapsbelastingtarief wordt aangepast in 2023. In 2022 was dit over de eerste
€ 395.000 winst, 15% en 25,8% over het meerdere. Dit wordt anders in 2023. In 2023 dient
er over de eerste € 200.000, 19% betaald te worden en over het meerdere 25,8%. De af te
dragen vennootschapsbelasting gaat dus stijgen. Dit betekent dat een bedrijf € 30.000 meer
moet afdragen aan vennootschapsbelasting bij een bruto winst van ongeveer € 400.000.

Belastingtarief verandert

Om de dga’s een beetje tegemoet te komen wordt het belastingtarief in 2024 veranderd.
Momenteel, in 2022, geldt er één tarief voor box 2. Dit is 26,9%. Vanaf 2024 krijgt box 2 twee
schijven. In de eerste schijf worden box 2-inkomsten tot € 67.000 per persoon belast tegen
een tarief van 24,5%. Elke euro box 2-inkomsten boven € 67.000 wordt belast tegen 31%.
Voor fiscale partners geldt dat het inkomen uit aanmerkelijk belang over beide partners mag
worden verdeeld. Het gezamenlijke inkomen uit aanmerkelijk belang mag dan € 134.000
bedragen. Het tarief voor 2023 is hetzelfde tarief als in 2022, namelijk 26,9%.

Doelmatigheidsmarge

Tot slot wordt de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft. De gebruikelijk-
loonregeling in de loonbelasting bepaalt het minimale loon wat dga’s moeten verdienen. Om
het minimale loon te berekenen voor 2022 werd er gekeken naar drie bedragen.

  • Het loon van de meestverdienend werknemer binnen de organisatie;
  • 75 % van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer
    buiten de eigen organisatie (doelmatigheidsmarge);
  • De wettelijke minimum ondergrens van € 48.000 (2022)

Vervolgens werd het hoogste bedrag het minimale loon voor de dga.
In 2023 wordt dit iets anders. De doelmatigheidsmarge wordt verhoogd van 75% naar 100%.
Er wordt nog steeds het hoogste bedrag gekozen. Tot slot wordt de wettelijke minimum
ondergrens bijgesteld naar € 51.000. Dit betekent dat voor het minimale loon voor de dga het
hoogste bedrag gekozen moet worden van:

  • Het loon van de meestverdienend werknemer binnen de organisatie;
  • 100% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer
    buiten de eigen organisatie (doelmatigheidsmarge);
  • De wettelijke minimum ondergrens van € 51.000.

Heeft u advies nodig over de nieuwe wetgeving voor directeur-grootaandeelhouders? Neem dan contact met ons op.