fbpx

Maatregel ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het coronavirus beïnvloedt momenteel niet alleen het dagelijks leven, maar ook de bedrijfsvoering. Zowel grote multinationals als zelfstandige ondernemers worden hierdoor geraakt. De overheid heeft maatregelen getroffen om de gevolgen hiervan te beperken. In de aankomende artikelen wordt verder ingegaan op de maatregelen die voor u als ondernemer van toepassing kunnen zijn. In dit artikel staat de extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers centraal.

Extra ondersteuning

De overheid heeft een aantal ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Om te  kunnen voldoen aan deze maatregelen verliezen veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Om ervoor te zorgen dat zij hun bedrijf kunnen voortzetten komt het kabinet met extra ondersteuning.

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling). Dit is een tijdelijke voorziening voor een periode van drie maanden. De voorziening wordt uitgevoerd door de gemeenten. 

Branches mijn accountant Groningen

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voorwaarden

De Tozo-regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Om in aanmerking te komen, gelden er een aantal voorwaarden:

  • U bent een zelfstandig ondernemer, dit geldt ook als u onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband of als u personeel in dienst hebt;
  • U bent minimaal 18 jaar en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; 
  • U bent woonachtig in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
  • U bent vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de KvK;
  • U voldoet aan het urencriterium en besteed minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming (circa 24 uur per week).

DGA

Ook als dga’s kunnen een beroep doen op de regeling, als aan het urencriterium wordt voldaan én volledige zeggenschap in de BV hebt en de financiële risico’s draagt. Ook dient u aannemelijk te maken dat uw BV nu geen salaris aan u kan uitbetalen.

Termijn

De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. 

De hoogte van de ondersteuning

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum, dat wil zeggen maximaal € 1.500 per maand netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De uitkering telt mee voor het verzamelinkomen voor inkomensafhankelijke toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u kunt er dus zeker van zijn dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Lening

Bij liquiditeitsproblemen kan de gemeente een lening voor bedrijfskapitaal verstrekken van maximaal € 10.157 met een rentepercentage van 2% en een maximale looptijd van 3 jaar. Er hoeft tot 1 januari 2021 niet te worden afgelost. Voor de lening moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis.

Aanvragen?

Als u naar aanleiding van de bovenstaande voorwaarden in aanmerking voor ondersteuning, kunt u de de aanvraag doen bij de gemeente waar u woont. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem gerust contact met ons op.

Bron: rijksoverheid