fbpx

Artikel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De overheid heeft gedurende de Coronacrisis een bundel van steunmaatregelen ontworpen voor getroffen ondernemingen en verschillende sectoren. Een van de meest recente hiervan is de “Tegemoetkoming Vaste Lasten” (TVL). De regeling is in het leven geroepen voor MKB ondernemers in de sectoren waar, in de periode van juni t/m september 2020, het omzetverlies minimaal 30% is en de vaste lasten minimaal € 4.000. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van de Tegemoetingkoming Vast Lasten.

Komt u in aanmerking voor de TVL?

Of u in aanmerking komt voor de TVL subsidie is afhankelijk van uw SBI-code. Hierbij geldt dat de ondernemingen die, op basis van hun SBI-code, recht hebben op de TOGS vergoeding, ook recht hebben op de TVL. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Wanneer u in aanmerking komt voor de regeling kunt u een vergoeding verwachten van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. De exacte hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw omzetverlies over de maanden juni-september 2020 en het percentage vaste lasten binnen de sector waarbinnen u zich bevindt. Bij de berekening van het percentage vaste lasten wordt gebruik gemaakt van cijfers van het CBS. 

Berekening omzetverlies

De berekening van het omzetverlies moet worden gedaan over de maanden juni tot en met september 2020. De gerealiseerde/verwachte omzet in 2020 moet worden vergeleken met de omzet over dezelfde periode in 2019. De Btw-aangiften uit die periode dienen als onderbouwing van de omzet in 2019.

Bedrijven die de subsidie hebben aangevraagd krijgen een voorschot van 80% van het totale bedrag waarop zij recht hebben. Voor 1 april 2021 dienen bedrijven een vaststelling van subsidie te vragen via het RVO. Als blijkt dat het omzetverlies gelijk is gebleven wordt de resterende 20% uitgekeerd. Als het omzetverlies lager is dan verwacht dan krijgt u minder uitgekeerd of dient u een gedeelte terug te betalen. 

Contact

Vanaf 1 september 2020 kunnen wij, als intermediair, de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor u aanvragen. Heeft u vragen over de regeling of denkt u dat uw onderneming ervoor in aanmerking komt? Neem dan gerust contact met ons op.