fbpx

Actiepunten OSS-regeling – actief per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli vindt er in de Europese Unie een btw-wetswijziging plaats met betrekking tot de verkopen van ondernemers aan consumenten in het buitenland. In dit artikel lichten we de wijzigingen in hoofdlijnen toe en zetten we uiteen welke actiepunten er achtereenvolgens genomen moeten worden om voorbereid te zijn op deze nieuwe wetgeving.

Huidige wetgeving

Nederlandse ondernemers die momenteel aan buitenlandse particulieren leveren hebben qua btw op dit moment te maken met twee regels, te weten:

Actiepunten OSS-regeling | Mijn accountant
 • Indien de verkopen aan consumenten in een bepaald EU-land in een kalenderjaar onder het drempelbedrag van dat betreffende land blijft, wordt er Nederlandse btw over de omzet gerekend;
 • Indien de verkopen aan consumenten in een bepaald EU-land het drempelbedrag overschrijdt, moet er een btw-nummer in het betreffende EU-land worden aangevraagd en moet er iedere maand of kwartaal in het betreffende EU-land btw-aangifte worden gedaan over de omzet in dat land. De verkopen zijn dan ook belast met het btw-tarief van het betreffende land.

Momenteel is het zo dat ieder EU-land een eigen drempelbedrag heeft. Ter illustratie: het drempelbedrag in Duitsland en Italië is 100.000 euro en in België 35.000 euro. Als een ondernemer in elk van deze drie landen per jaar 80.000 euro omzet behaalt, wordt over de omzet naar Duitsland en Italië Nederlandse btw geheven. In België doet de ondernemer periodiek aangifte, waarbij het Belgische btw-tarief over de verkopen wordt berekend.

Wetgeving per 1 juli

In de nieuwe regeling vervallen de drempelbedragen per land. Hiervoor in de plaats komt een drempelbedrag voor de gehele EU van 10.000 euro per kalenderjaar. Wanneer een ondernemer over een jaar gezien voor minder dan 10.000 euro aan buitenlandse consumenten levert, blijft de Nederlandse btw van toepassing. Er verandert dan dus niets. Wanneer er in een jaar voor meer dan 10.000 euro aan buitenlandse consumenten wordt geleverd, brengt u het btw-tarief in rekening van het EU-land waar de consument is gevestigd. De btw-aangifte kan in de nieuwe situatie op twee manieren worden geregeld:

 1. Per EU-land waar er aan consumenten wordt geleverd, wordt er btw-aangifte gedaan;
 2. De ondernemer meldt zich aan bij de Belastingdienst voor het nieuwe éénloketsysteem (ook wel One Stop Shop/OSS-regeling genoemd).

Indien er voor de eerste optie wordt gekozen moet er in elk land waar er aan consumenten wordt verkocht een btw-nummer worden aangevraagd, waarna er btw-aangifte kan worden gedaan. Het maakt hierbij niet uit of er in een jaar tijd één levering of meerdere leveringen aan het andere EU-land plaatsvinden.

Indien er voor de tweede optie wordt gekozen, wordt de buitenlandse btw aangegeven via het éénloketsysteem van de Belastingdienst. Hierbij wordt de totale btw afgedragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat ieder land het btw-bedrag ontvangt waar ze recht op hebben.

Actiepunten

Om bovenstaande wetgeving toe te passen moeten er voor 1 juli een aantal acties ondernomen worden:

 • Keuze maken tussen regeling 1 of 2:
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van regeling 1 moeten vanaf 1 juli de facturen voldoen aan de eisen van het land waaraan wordt verkocht én moeten er btw-nummers worden aangevraagd in de landen waar de afnemende consumenten zijn gevestigd;
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van regeling 2 moet men zich tijdig aanmelden voor de OSS-regeling via de website van de belastingdienst. Ondernemers met een eenmanszaak kunnen hiervoor inloggen met hun DigiD, andere rechtspersonen dienen in te loggen met eHerkenning niveau 3. 
 • Pas de website en achterliggende systemen/administratie aan (omzet per land en per btw-tarief) en zorg dat de btw van het EU-lidstaat van bestemming in rekening wordt gebracht;
 • Aan (buitenlandse) consumenten is het verplicht de verkoopprijs inclusief btw te tonen op de website. Omdat er binnen de EU verschillende btw-tarieven zijn moet de volgende keuze worden gemaakt:
  • Alle consumenten zien dezelfde website, uitgaande van het Nederlandse btw-tarief. Wanneer het btw-tarief in het land van de consument hoger is dan het Nederlandse btw-tarief, dan gaat dit ten kosten van de marge. Wanneer het btw-tarief in het land van de consument lager is dan het Nederlandse btw-tarief geldt het omgekeerde;
  • De website verandert afhankelijk van de het land waar de consument zich bevindt. Dit vraagt een grotere aanpassing van de website, maar hierdoor heeft het land van de consument geen invloed op de marge.

Bovenstaande uitleg geeft de btw-wetswijziging in grote lijnen weer. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de te maken keuzes onder de actiepunten. Neem daarom gerust contact met ons op, wij helpen u graag!