Belastingrente gewijzigd per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zijn de rentepercentages die de Belastingdienst hanteert gewijzigd. Voor onder andere de vennootschapsbelasting en de bronbelasting bedraagt de rente vanaf die datum 10%, dit was 8%. Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, stijgt het percentage van 6% naar 7,5%.

Nieuw systeem voor bepaling belastingrente

De nieuwe percentages zijn het gevolg van een nieuwe systematiek voor de bepaling van de belastingrente. Het doel is om de verschillen in belastingrente te verkleinen. Tot en met 2023 was het percentage voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Die van de overige belastingen was gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Vanaf 2024 is de rente gekoppeld aan de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties. Deze ECB-rente wordt voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting verhoogd met 5,5 procentpunt en voor de overige belastingen met 3 procentpunt.

Wanneer wordt belastingrente berekend?

De Belastingdienst berekent belastingrente wanneer zij bij de definitieve aanslag afwijkt van wat eerder is aangegeven en betaald. Afhankelijk van of deze definitieve aanslag hoger of lager uitvalt, brengt de Belastingdienst rente in rekening of vergoedt het rente. Voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting berekent de Belastingdienst rente vanaf zes maanden na afloop van het kalenderjaar of boekjaar. Voor de loonbelasting en omzetbelasting is belastingrente van toepassing wanneer een naheffingsaanslag wordt opgelegd.

Heb je vragen over de gewijzigde belastingrente? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s helpen je graag!