Belastingplan 2024 goedgekeurd door Eerste Kamer

Het Belastingplan 2024 heeft op dinsdag 19 december 2023 groen licht gekregen van de Eerste Kamer. Hierdoor gaat een aantal aangekondigde fiscale maatregelen op 1 januari 2024 van kracht.

Stijging netto-inkomen

Werkenden, gepensioneerden, en de meerderheid van de zzp’ers en ondernemers zien hun netto inkomen stijgen. Dit wordt gerealiseerd door een verhoging van de heffingskortingen en schijfgrenzen. Werkenden profiteren met maximaal € 115 van een hogere arbeidskorting.

Lastenverzwaring voor ondernemers

Ondernemers met een hoger inkomen gaan echter meer bijdragen, gezien de verlaging van de mkb-winstvrijstelling (13,3%) en de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024.
Het nieuwe tweeschijvenstelsel in box 2 treedt ook in werking, terwijl de overheid werkgevers aanmoedigt om onbelaste reiskostenvergoedingen en ov-abonnementen aan werknemers te verstrekken.

Aanpassingen box 3

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 zijn er twee aanpassingen doorgevoerd in de overbruggingswet box 3. Het vermogen van een reservefonds van een Vereniging van Eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris vallen nu onder de categorie ‘banktegoeden’. Onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen worden niet langer belast in box 3, wat de belasting op vermogen eerlijker verdeelt.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft de Tweede Kamer besloten het belastingtarief in box 3 te verhogen van 32% naar 36% per 1 januari 2024. Het heffingsvrije vermogen blijft ongewijzigd op € 57.000 (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap).

Belastingplan 2024 goedgekeurd - Mijn Accountant Groningen

Versobering expatregeling

Expats die voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling ontvangen momenteel vijf jaar lang 30% van hun salaris belastingvrij. Deze regeling is vanaf 1 januari 2024 versoberd. Vanaf die datum geldt de 30% vrijstelling alleen nog voor de eerste 20 maanden. De daaropvolgende 20 maanden bedraagt de vrijstelling 20% en de laatste 20 maanden nog slechts 10%.

Heb je vragen over het Belastingplan 2024 en de aangekondigde fiscale maatregelen? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s helpen je graag!