Verhoging controlegrenzen jaarrekening

In oktober 2023 heeft de Europese Commissie besloten om de grenzen van de grootteclassificering van ondernemingen te verhogen. Hierdoor zijn minder ondernemingen verplicht om hun jaarcijfers te laten controleren door een accountant. De nieuwe grenzen gaan hoogstwaarschijnlijk in vanaf boekjaar 2023.

Groottecriteria

De groottecriteria bepalen of een onderneming onder de categorie micro, klein, middelgroot of groot valt. De groottecriteria zijn omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. Vanaf de categorie middelgroot is een onderneming verplicht om de cijfers te laten controleren door een accountant. De drempelbedragen voor de criteria omzet en balanstotaal zijn sinds 2013 niet meer aangepast. Met name vanwege de inflatie was een verhoging wenselijk.

25% verhoging voor drempelbedragen

De drempelbedragen zijn met 25% verhoogd. Dit betekent dat een onderneming voortaan controleplichtig is als het twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de drie volgende criteria:

  • de omzet is minimaal ā‚¬ 15.000.000
  • het balanstotaal is minimaal ā‚¬ 7.500.000
  • er zijn minimaal 50 werknemers

Boekjaar 2023

De nieuwe grensbedragen moeten van de Europese Commissie uiterlijk gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2024 beginnen. Eind december heeft het kabinet een voorstel gedaan om de nieuwe grensbedragen per boekjaar 2023 in te laten gaan. Dit voorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. In het eerste kwartaal van 2024 wordt naar verwachting het definitieve besluit genomen.

Mijn Accountant is gespecialiseerd in het samenstellen van jaarrekeningen waarvoor geen controleverklaring nodig is. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.