Wijzigingen Box 3 – vanaf 2023

De heffing in box 3 wordt tot en met 2022 belast tegen een fictief rendement. Er geldt in 2022 een
heffingsvrij vermogen van € 50.650 per persoon. Over het vermogen hierboven moet belasting
worden betaald.

Rendement op vermogen over 2022

Hierboven in de tabel staan de percentages waarmee gerekend wordt. Eerst wordt er een forfaitair
rendement berekend op basis van een fictieve vermogensmix. In de eerste schijf komt dit neer op
gemiddeld 1,818% rendement. De eerste schijf gaat tot € 50.651. Dit betekent dat wanneer je een
vermogen van € 101.301 hebt, je precies de eerste schijf vult. Wanneer het forfaitair rendement is
berekend moet de belasting berekend worden. Dit is in 2022 31%.

Vermogensmix

Er werd dus tot 2023 geen onderscheid gemaakt tussen spaargeld en overige bezittingen (zoals
beleggingen, overige onroerende zaken ed). In 2023 gaat dit veranderen en treedt de
Overbruggingswet 2023-2025 in werking. Het vermogen gaat belast worden op basis van de
werkelijke vermogensmix. De vermogensmix wordt verdeeld in drie categorieën:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen
  • Schulden

Elke categorie krijgt zijn eigen rendementspercentage

Voor de afgelopen jaren is er rechtsherstel in het leven geroepen. Het rechtsherstel is er voor de
mensen die vanaf 2017 te veel belasting hebben betaald over hun vermogen. Dit zijn voornamelijk
mensen met veel spaargeld en weinig overige bezittingen. Spaargeld wordt namelijk door de nieuwe
wetgeving minder zwaar belast. Voor 2023 zijn de voorlopige tarieven:

  • Banktegoeden 0,36%
  • Overige bezittingen 6,17%
  • Schulden 2,57%

Het percentage voor beleggingen/overige bezittingen staat vast. Het percentage voor de
banktegoeden en de schulden wordt achteraf bekend. Dit heeft te maken met de hoogte van de
rentestanden. Er wordt dan gebruik gemaakt van het gemiddelde percentage.

Werking vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt het totale vermogen dus als volgt belast: eerst wordt het totale vermogen verdeeld in de categorieën. Vervolgens wordt het rendement op het vermogen van elke categorie berekend aan de hand van de vastgestelde rendementspercentages.
Het berekende rendement wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal vermogen. De
uitkomst van deze som is het effectieve rendementspercentage. Daarna wordt van het totale
vermogen het heffingsvrij vermogen (€ 57.000 voor 2023) gehaald. Het vermogen dat overblijft
wordt vermenigvuldigd met het effectieve rendementspercentage. Over het effectieve rendement
moet in 2023 32% belasting betaald worden.

Conclusie

De samenstelling van de verschillende onderdelen in box 3 gaat vanaf 2023 bepalen hoeveel
belasting betaald moet worden.

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.