fbpx

Wijzigingen box 1 – 2023

In 2023 zijn er een aantal veranderingen in box 1. In deze box wordt het
inkomen uit werk en woning belast. De veranderingen gaan voornamelijk over
de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait, het tarief van de eerste schijf
van de inkomstenbelasting, de zelfstandigenaftrek en de reiskostenvergoeding.

Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

Per 2023 gaat de maximale aftrek voor hypotheekrente omlaag. In 2022 was dit 40% en
in 2023 is dit 36,93%. Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde
van € 75.000 tot € 1.200.000. Dit was in 2022 0,45% en wordt nu 0,35%. Door deze
aanpassingen heeft iedereen hetzelfde belastingvoordeel van 36,93%.

Inkomen uit werken

Naast de verandering van de belasting voor het inkomen uit woning zijn er ook
wijzigingen van de belasting voor het werkgedeelte. De eerste schijf van de
inkomstenbelasting is gedaald. Dit was 37,07% en nu is dit 36,93%. Daarnaast wordt het
inkomen waar de eerste schijf betrekking op heeft hoger. In 2022 werd inkomen tot € 69.399 belast tegen 37,07%. In 2023 wordt inkomen tot € 73.031 belast tegen 36,93%.
Voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301 wordt de arbeidskorting
verhoogd. De keerzijde hieraan is dat de arbeidskorting sneller wordt afgebouwd bij
inkomens vanaf € 37.697, namelijk met 6,51% van het arbeidsinkomen. Dit kan de
werkende maximaal € 500 per jaar besparen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. De
zelfstandigenaftrek mag van de winst worden afgetrokken. Hierdoor bespaart een IB
ondernemer belasting. De overheid wil het verschil in de fiscale behandeling van
werknemers en ondernemers verkleinen. Daarom wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd.
In 2022 was dit € 6.310 en in 2023 is dit € 5.030.

Reiskostenvergoeding

Tot slot wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd. De reiskostenvergoeding kan
de werkgever gebruiken om de werknemer te compenseren voor het reizen van of naar
het werk of van of naar klanten. In 2022 mocht de werkgever € 0,19 per kilometer
belastingvrij geven aan de werknemer. In 2023 is dit € 0,21 per kilometer. Hierdoor kan
de werknemer een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor de gemaakte
kilometers.

Heeft u hier verder vragen over, neem dan gerust contact met ons op.