Voorkom onnodige belastingen

Wilt u ook minder belasting betalen over uw vermogen? Heeft u een vermogen
waarover u al belasting moet betalen? Er zijn nog een aantal opties om op een legale manier minder belasting te betalen.

Boxen Inkomstenbelastingstelsel

In het inkomstenbelastingstelsel zijn er drie boxen. De eerste box is voor uw belastbaar
inkomen uit werk en woning. De tweede box is voor aanmerkelijk belang. De derde box is
voor sparen en beleggen. In box drie wordt het spaargeld en bezit (eventuele extra huizen)
minus de schulden belast tegen een fictief rendement indien dit bedrag boven de grens van
€ 50.650 (in 2022) per persoon is.

Geplande Privé-uitgaven

Er zijn een aantal opties om in 2022 of 2023 minder belasting te
betalen. De eerste is het doen van geplande privé-uitgaven voor 1 januari 2023. Hierdoor is
uw vermogen voor het meetpunt (01-01-2023) lager, waardoor er minder belasting wordt
geheven. Dit is alleen handig om te doen als uw vermogen al boven de grens van € 50.650
per persoon uit komt.

Benutten van Algemene Schenkingsvrijstellingen

Optie twee is het benutten van de algemene schenkingsvrijstellingen. Voor het schenken
bestaan diverse vrijstellingen. Zo kunnen ouders per kind in 2022 maximaal € 5.677
belastingvrij schenken. Voor anderen, zoals een kleinkind is dit bedrag lager, namelijk €
2.274. De bedragen kunt u gewoon overmaken naar degene waarvoor dit is. U kunt ook een
eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling, een verhoogde eenmalige vrijstelling voor studie of
een verhoogde vrijstelling voor een eigen woning, benutten

Speciale Schenkingsvrijstellingen

Optie drie is het gebruik maken van de speciale schenkingsvrijstellingen. Dit jaar kunt u nog
volledig van de jubelton vrijstelling gebruikmaken. Dit is een vrijstelling om € 106.671 te
schenken aan iemand voor het kopen van een eigen woning. Dit persoon moet minstens 18
jaar zijn en mag maximaal 40 jaar zijn. In 2023 wordt de jubelton verlaagd naar € 28.947 en
in 2024 vervalt de jubelton. Daarom is 2022 het perfecte jaar om hier nog gebruik van te
maken.

Goede doelen steunen

De vierde optie is het steunen van goede doelen. Als u boven 1% van uw drempelinkomen
(het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden
aftrek), in ieder geval minimaal € 60, doneert aan een erkend goed doel dan zijn deze
aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Lijfrente

Sparen via een lijfrente is een vijfde optie. Wanneer u een premie betaalt voor een lijfrente, kunt
u dit aftrekken van uw inkomen in box 1. Let wel op dat u niet onbeperkt lijfrente kunt
aftrekken. U mag lijfrente aftrekken als u een jaarruimte hebt. Een jaarruimte ontstaat
wanneer u een pensioentekort had in het voorgaand jaar. Het is daarnaast goed om te weten
dat de pensioenpremie niet nu wordt belast, maar wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd.
Dit scheelt u belasting, omdat het belasting tarief tijdens uw pensioenleeftijd een stuk lager
is.

Overdrachtsbelasting Aankoop Vastgoed stijgt

Tot slot gaat in 2023 de overdrachtsbelasting voor de aankoop van vastgoed omhoog. In
2022 is dit 8% en in 2023 wordt dit 10,4%. Dit geldt dus voor de aankoop van onder andere
beleggingspanden.


Heeft u hulp of advies nodig over welke opties relevant voor u zijn? Neem dan contact met
ons op.