Vereenvoudiging terugvragen BTW

De belastingdienst heeft de regels rond het terugkrijgen van de afgedragen btw bij oninbare vorderingen vereenvoudigd.

U heeft een factuur verstuurd naar een klant en de omzetbelasting van de factuur inmiddels afgedragen. Na een tijd blijkt dat uw klant niet (alles) betaalt. Kunt u dan de afgedragen btw terugkrijgen? U heeft de btw immers ook niet ontvangen.
Ja, dan kan, maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn per 1 januari 2017 aangepast.

Jaartermijn

Allereerst moet bepaald worden of het een oninbare vordering betreft. In het verleden ontstonden hierover vaak discussies met de belastingdienst. Met het stellen van een jaartermijn zijn deze discussies verleden tijd. Een vordering is nu oninbaar als deze een jaar nadat de betalingstermijn is verlopen, nog niet is betaald.

Hoe terugvragen?

U vraagt de btw van de oninbare factuur terug door deze mee te nemen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de jaartermijn is verstreken.

Dat kan door de factuur als negatieve omzet op te nemen (rubriek 1a/1b), dan wel door het btw-bedrag bij de voorbelasting op te tellen (rubriek 5b). Dat is een aanzienlijke vereenvoudiging, aangezien men eerder een verzoek per brief bij de belastingdienst in moest dienen. Deze werkwijze mag trouwens alleen toegepast worden voor facturen van na 1 januari 2017 met een verstreken jaartermijn.

Oninbaarheid eerder duidelijk

Bij bijvoorbeeld een faillissement kan eerder dan een jaar duidelijk zijn dat een factuur oninbaar is. Wilt u de btw hierover ook eerder terugvragen, dan dient u hiervoor nog steeds een verzoek per brief in te dienen.

Overgangsregeling

Voor onbetaalde facturen waarvan de betalingstermijn voor 1 januari 2017 is verstreken, geldt de overgangsregeling. Als de oninbaarheid van deze facturen nog niet vast staat, dan gaat de jaartermijn lopen vanaf 1 januari 2017. De vordering wordt dan per 1 januari 2018 als oninbaar beschouwd en kan dus in de eerste aangifte over 2018 worden verwerkt.

Heeft u nog meer vragen over deze of andere btw-kwesties? Neem dan contact op met Mijn Accountant.