Update TVL

Het eerste tijdvak van de tegemoetkoming vaste lasten zit er bijna op. Voor de ondernemers die recht hadden op de eerste termijn en hierna nog steeds kampen met aanhoudend omzetverlies heeft de overheid besloten de tegemoetkoming te verlengen. Na 1 oktober 2020 kan de TVL nog drie keer worden aangevraagd. Telkens voor drie maanden. 

Veranderingen TVL

Ten opzichte van de eerste termijn zijn er een aantal veranderingen. De belangrijkste zijn als volgt:

Contact mijn accountant
  • De vaste lasten moeten minimaal € 4.000 in 3 maanden bedragen. Voorheen bedroeg de periode 4 maanden;
  • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000. Voorheen bedroeg deze maximaal        € 50.000;
  • Vanaf de periode die aanvangt op 1 januari 2021 gaat de grens van het minimaal omzetverlies omhoog. Deze bedroeg 30% maar zal toenemen tot 40%. In de periode vanaf 1 april 2021 neemt het toe tot 45%.

Voor alle aanvraagperiodes geldt dat, voor de berekening van het omzetverlies, de omzet vergeleken moet worden met de omzet over dezelfde periode in 2019. Het omzetverlies van aanvraagperiode 2 (1 oktober 2020 t/m 31 december 2020) dient dus te worden bepaald door de omzet te vergelijken met de omzet over de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 kunnen aanvragen worden ingediend voor periode 2 van de TVL. 

Voor de overige voorwaarden van de TVL verwijzen wij naar het artikel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Contact

Vanaf 1 september 2020 kunnen wij, als intermediair, de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor u aanvragen. Heeft u vragen over de regeling of denkt u dat uw onderneming ervoor in aanmerking komt? Neem dan gerust contact met ons op.