Update TVL en NOW

Sinds maandag 15 februari is het mogelijk om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.2) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1) aan te vragen voor het 1e kwartaal van 2021. In onderstaand artikel vindt u de laatste informatie over de update TVL en NOW.

NOW-regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid dient als tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door corona te maken hebben met omzetverlies. Bij het UWV kunt u de aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt een voorschot uitbetaald, waarmee u uw werknemers kunt doorbetalen. 

Branches mijn accountant

NOW 3.2 geldt van 1 januari tot 1 april 2021 en is aan te vragen van 15 februari t/m 14 maart 2021.

Om aanspraak te maken op de NOW moet er in het 1e kwartaal van 2021 sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019. U krijgt dan 85% van de loonsom vergoed. Met de simulatietool van UWV kunt u berekenen hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Link: https://www.simulatienow.nl/ 

Het UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 40% boven op werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salarissen boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Om in aanmerking te komen moet u als werkgever:

  • gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten
  • werknemers 100% doorbetalen
  • de subsidie gebruiken om de loonkosten te betalen
  • werknemers informeren over een toegekende aanvraag
  • loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten
  • werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet u bij de aanvraag een verklaring afleggen

Een bedrijf dat NOW krijgt, mag over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot € 100.000 of meer is, of de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie krijgen, geldt ook dat geen winstuitkering of bonussen uitgekeerd mag worden aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is.

Als na afloop blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet er inzage kunnen worden gegeven in de administratie. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, bent u verplicht dit te melden bij het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

De tegemoetkoming is minimaal € 1.500 en maximaal € 330.000. TVL 1e kwartaal 2021 is bedoeld voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzetverlies hebben door de coronacrisis. Verplicht gesloten non food detailhandelsondernemingen ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop TVL. Bedrijven in de reissector en land- en tuinbouwbedrijven ontvangen ook een extra opslag bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche is er de subsidie Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE).

Er is geen beperking van SBI-codes. Uitgezonderd zijn krediet- en financiële instellingen en holdings. Wilt u weten hoe hoog de tegemoetkoming voor uw bedrijf ongeveer wordt? Dit kunt u berekenen op de adviestool van RVO:

Link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool 

Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verlies door de coronacrisis.
  • Het bedrijf heeft in de periode  januari tot en met maart 2021 minimaal € 1.500 vaste lasten. UW vaste lasten berekent u als volgt: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. U rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u niet aan te tonen.
  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

De aanvraag TVL over het 1e kwartaal 2021 kunt u tot en met 30 april a.s. aanvragen.

De regelingen tot en met het 4e kwartaal 2020 zijn inmiddels gesloten en kunt u niet meer aanvragen. De TVL-regeling geldt tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Contact

Heeft u vragen over de update TVL en NOW? Of heeft u hulp nodig met het aanvragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

Bronnen: 
https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/
https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/