fbpx

Wijzigingen turboliquidatie per 15 november 

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Zoals de naam van de wet al aangeeft, is deze wet bedoeld om schuldeisers meer inzage te geven in de liquidatie van een rechtspersoon en misbruik van de mogelijkheid tot turboliquidatie tegen te gaan. In dit artikel zetten we op een rij wat er verandert.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een eenvoudige manier om een vennootschap te ontbinden. In de praktijk houdt het in dat een onderneming wordt beëindigd zonder het aanstellen van een vereffenaar of het doorlopen van een formele insolventieprocedure. Dit is mogelijk wanneer de onderneming geen baten meer heeft, dat wil zeggen geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.

Wat verandert er vanaf 15 november?

Nu is het voldoende om de turboliquidatie uit te voeren middels het deponeren van een formulier inclusief ontbindingsbesluit bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 15 november gaat dit veranderen. Aanvullend dienen per die datum de volgende stukken gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel:

  1. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt; 
  2. een beschrijving van:
    1. de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
    2. indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en 
    3. indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en 
  3. de jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor op grond van artikel 394 lid 3 van dit boek een plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan, in voorkomend geval inclusief de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393 lid 5.
Mijn Accountant Groningen

Welke sancties kunnen opgelegd worden?

Na deponering van deze stukken dient het bestuur dit schriftelijk mede te delen aan eventuele schuldeisers. Indien niet wordt voldaan aan deze verplichtingen is dit een economisch delict en kunnen er sancties opgelegd worden door de rechtbank. In het ergste geval een bestuursverbod voor maximaal 5 jaar.

Het team van Mijn Accountant heeft ruime ervaring met het verzorgen van turboliquidaties. Neem dan ook gerust contact met ons op.