Tegemoetkoming energiekosten

Vanaf 21 maart 2023 kun je de tegemoetkoming energiekosten (hierna TEK) aanvragen.
De subsidie moet er voor zorgen dat de mkb-ondernemingen tegemoet worden gekomen
voor de gestegen energieprijzen. In dit artikel is te lezen voor wie deze subsidie is
bedoeld, voor welke periode deze subsidie geld en hoe deze subsidie aan te vragen is.

Voor wie is de TEK

De TEK is bedoeld om de mkb-ondernemer te compenseren voor de gestegen energie
kosten. De subsidie is alleen bedoeld voor energie-intensieve bedrijven, verenigingen of
stichtingen. Een onderneming is energie-intensief wanneer minimaal 7% van de omzet
van 2022 bestaat uit energiekosten. De kosten moeten voortkomen uit een zakelijk
energiecontract. Verder moet uw onderneming voor 31 december 2022 ingeschreven zijn
bij de KVK. Tot slot moet uw onderneming vallen onder de mkb-definitie. Dit betekent dat
je tenminste voldoet aan twee van de volgende eisen:

 1. minder dan 250 werknemers;
 2. maximaal €50 miljoen jaaromzet;
 3. een balans kleiner of gelijk aan €43 miljoen.

Over welke periode is de subsidie

De subsidie is aan te vragen vanaf 21 maart 2023 t/m 2 oktober 2023. Mkb’ers vragen
de regeling aan met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31
december 2023. De subsidie is maximaal € 160.000. Na de aanvraag wordt er 35% van
de voorspelde subsidie uitgekeerd als voorschot. Aan het einde van 2023 moeten de
definitieve cijfers worden aangeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Op basis hiervan berekenen zij wat de definitieve subsidie wordt en het restant
wordt dan overgemaakt. Mochten de kosten voor gas en elektriciteit meevallen in 2023
dan bestaat er een kans dat je de voorschot deels of helemaal moet terug betalen.

Hoe is deze subsidie aan te vragen

Deze subsidie kun je aanvragen bij de RVO. Je hebt een aantal gegevens nodig voor de
aanvraag:

 1. eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’(of hoger).
  Voor zzp’ers of eenmanszaken is een DigiD ook genoeg;
 2. de gegevens van de subsidieaanvrager, zoals het KVK-nummer, post- en
  bezoekadres en het rekeningnummer waarop de Belastingdienst het voorschot
  kan overmaken;
 3. gegevens van het contractpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 4. EAN-nummers van jouw gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 5. de omzet over 2022;
 6. een verklaring dat jouw mkb-onderneming kwalificeert als mkb-onderneming
  volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. Deze staat op de site van
  de Belastingdienst en de site van de RVO. Vervolgens moet er een uitdraai van het
  resultaat komen, want deze kan opgevraagd worden ter controle.

Heeft u hier verder vragen over, neem dan gerust contact met ons op.