fbpx

Bedrijfswaardering(en)

Er zijn meerdere momenten waarop een bedrijfswaardering veel toegevoegde waarde biedt. Uiteraard is een waardebepaling belangrijk bij de verkoop van uw bedrijf. Toch kan een tussentijdse waardebepaling zonder directe aanleiding ook uitermate nuttig zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat een waardering veel pragmatische inzichten kan geven in uw financiële situatie.

Voordelen bedrijfswaardering: 

Het is belangrijk om een financiële structuur te hebben die perfect aansluit bij uw situatie en persoonlijke wensen. Een waardebepaling kan hierin een belangrijke rol spelen, omdat er veel inzicht wordt gegeven in de waarde van uw bedrijf en de diverse bedrijfsonderdelen. De conclusies uit de waardering helpen bij het kiezen van de juiste financiële en fiscale structuur, maar zijn ook essentieel voor beslissingen met betrekking tot verkoop van uw bedrijf en/of onderdelen daarvan. Een ander voordeel is dat er inzicht wordt gegeven in de toegevoegde waarde van uw diverse (dagelijkse) activiteiten. Welke zaken helpen nu echt om uw bedrijf meer waarde te geven? Een waardering helpt om dit duidelijk te krijgen, waardoor u scherper kunt (aan)sturen op zowel strategisch als operationeel niveau.

Procesversnelling 

Naast het nut t.a.v. uw structuur en (dagelijkse) activiteiten kan een periodieke waardering ook helpen bij het proces om een deel van uw bedrijf of activiteiten te kopen/verkopen aan mede-eigenaren (of derden). Immers als alle eigenaren steeds betrokken zijn geweest bij eerdere waardebepalingen, incl. de gekozen methodiek, dan is het minder aannemelijk dat er discussies ontstaan t.a.v. de waarde.