Corona update: Noodfonds vervangt Werktijdverkorting

Het coronavirus beïnvloedt momenteel niet alleen het dagelijks leven, maar ook de bedrijfsvoering. Zowel grote multinationals als zelfstandige ondernemers worden hierdoor geraakt. De overheid heeft nieuwe maatregelen getroffen om de gevolgen hiervan te beperken. In de aankomende artikelen wordt verder ingegaan op de maatregelen die voor u als ondernemer van toepassing kunnen zijn. In dit artikel staat de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) centraal.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid komt in plaats van de regeling Werktijdverkorting. Dat houdt in dat de regeling Werktijdverkorting vervalt. Door de uitbraak van het Coronavirus is een ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling was niet gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Dit kan met de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Hoe werkt het precies?

Branchegericht advies

Bij dit noodfonds kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast én een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 3 maanden.

Oude regeling

Als u al een toekenning hebt gekregen voor Werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u na afloop van de periode verlenging nodig hebt, dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Heeft u Werktijdverkorting aangevraagd en nog geen reactie gehad? Dan krijgt u hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling. Er zal wel aanvullende informatie opgevraagd worden. 

Voorwaarden nieuwe regeling

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten gelden een aantal voorwaarden:

  • De belangrijkste is dat gedurende de periode van de tegemoetkoming er géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd mag worden; 
  • U verwacht minstens 20% omzetverlies;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, met eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden (hieraan kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  • De regeling ziet toe op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen de omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

De aanvraag van NOW

U kunt de NOW aanvragen bij het UWV. Dat kan nu nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt. Wanneer u een aanvraag kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of bent u benieuwd hoe wij u hiermee kunnen helpen en ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Bron: rijksoverheid, ondernemersplein kvk