Excessief lenen van de eigen vennootschap

De Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap is op 1 januari 2023 ingegaan. Met deze wet tracht de overheid dga’s te ontmoedigen om (excessief) te lenen van de eigen vennootschap. 

Met de intreding van deze wet wordt jaarlijks op peildatum 31 december bepaald of er sprake is van excessief lenen van de eigen vennootschap. De eerste peildatum is 31 december 2023. Bedraagt de schuld aan de eigen vennootschap aan het einde van dit jaar meer dan de drempel van € 700.000? Dan wordt het meerdere belast als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. Bij het bepalen van de schulden tellen ook de schulden van de fiscaal partner of van verbonden personen mee. Verbonden personen zijn de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de dga of de fiscaal partner, bijvoorbeeld een kind. Eventuele vorderingen op de vennootschap mogen niet aftrek genomen worden.

Wanneer er op de peildatum meer dan € 700.000 is geleend van de eigen vennootschap dan wordt het meerdere het jaar erna opgeteld bij de drempel van € 700.000. Wordt de schuld later (deels) afgelost dan ontstaat er een negatief inkomen in box 2. Het negatief inkomen is maximaal gelijk aan het eerdere behaalde fictieve inkomen. 

Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

Uitzondering lening eigen woning

Een uitzondering op de regel is de lening van de eigen vennootschap ten behoeve van de eigen woning in box 1. Een dergelijke lening telt niet mee voor het bepalen van de schulden aan de eigen vennootschap. Voorwaarde hierbij is dat er een recht van hypotheek is ten gunste van de eigen vennootschap. Indien de lening al vóór 31 december 2022 is aangegaan geldt deze eis niet.

Veranderingen in 2024

In 2024 wordt het drempelbedrag verlaagd. Vanaf peildatum 31 december 2024 bedraagt het drempelbedrag daardoor nog maar € 500.000. Tevens veranderd in 2024 het belastingtarief in box 2. Voor 2023 bedraagt het tarief 26,9%. Vanaf 2024 is er een basistarief per persoon voor de eerste € 67.000 van 24,5% en een toptarief van 33% over het meerdere.

Heb je vragen over excessief lenen van de eigen vennootschap? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s helpen je graag!