Coronavirus: Werktijdverkorting bij minder werk mogelijke oplossing voor werkgevers

Er is op dit moment één onderwerp waar niemand omheen kan: het nieuwe coronavirus. Wat begon als een virus ergens in China, is nu een wereldwijd probleem met flinke gevolgen voor de mondiale economie. Veel mensen zijn ziek en kunnen dus niet aan het werk. Dit kan betekenen dat bedrijven minder kunnen produceren en verkopen. In bijzondere situaties, zoals de uitbraak van het nieuwe coronavirus, kan je je personeel korter laten werken. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

De aanvraag 

Je kunt een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning beschermt bedrijven die getroffen zijn door een bijzondere situatie. Zodra je een vergunning voor werktijdverkorting hebt, kun je voor werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het is verstandig om daar niet te lang mee te wachten en dit, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk te regelen. De omzet kan in deze periode namelijk drastisch teruglopen. 

De voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een vergunning voor werktijdverkorting, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.
  • Het gaat om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Het nieuwe coronavirus valt onder de tweede voorwaarde, dus als er sprake is van 20% minder omzet en werk, is het zeer waarschijnlijk dat je recht hebt op deze vergunning. 

Let op: er geldt een eigen risicoperiode van 2 weken. De vergunning geldt maximaal voor 6 weken. Als er na afloop van de vergunning nog geen verbetering is, kun je verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden.

De werkgever kan werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor hij een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan je geen werktijdverkorting aanvragen.

WW-uitkering

Als de vergunning is ontvangen, dien je dit direct te melden bij het UWV. Na deze melding kan je binnen een week na afloop van de vergunningsperiode een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV. Je betaalt als werkgever het loon aan de werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering overgemaakt aan de werkgever. 

UWV vergoedt achteraf 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Je betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Aanvragen kan hier.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op werktijdverkorting, maar wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Bronnen:

Rijksoverheid.nl
Accountancyvanmorgen.nl