Coronasteun stopt grotendeels na september

Zoals verwacht stopt het kabinet per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen voor bedrijven, ondernemers en werkenden. Nu de economie grotendeels is heropend en het verlengen van generieke steun het verdere herstel van de economie in de weg zou staan, acht het kabinet dit het juiste moment om de steunpakketten niet te verlengen. Dit houdt in dat regelingen zoals de NOW, TVL en Tozo en diverse fiscale maatregelen per 1 oktober 2021 vervallen.

Welke maatregelen blijven wel bestaan?

Vanaf het vierde kwartaal blijven enkel een aantal specifieke maatregelen in stand. Zo blijven de garantieregelingen als het Qredits overbruggingskrediet en de BMKB-C voorlopig bestaan. Daarnaast worden enkele fiscale maatregelen verlengd, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding bij (gedeeltelijk) thuiswerken. Ten slotte blijft het kabinet doorgaan met het aanvullend social pakket waarin onder andere wordt gefocust op omscholing en armoede- en schuldbestrijding.

Wat verandert er voor u?

Het stopzetten van de generieke steunmaatregelen houdt ook in dat vanaf 1 oktober 2021 de uitstelregeling voor het betalen van belastingen eindigt. Vanaf die datum moeten nieuwe belastingschulden weer regulier betaald worden. De belastingschuld waarvoor uitstel is verleend door de Belastingdienst moet vanaf 1 oktober 2022 afgelost worden. De aflossingstermijn hiervoor is 60 maanden. De huidige invorderingsrente van 0,01% wordt vanaf 1 januari 2022 1%, vanaf 1 juli 2022 2%, vanaf 1 januari 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 weer het oude tarief van 4%. De Belastingdienst zal tevens vanaf september de invordering van belastingschulden zonder uitstel van betaling geleidelijk hervatten. Schuldenaren zullen hier middels een brief individueel over benaderd worden.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande? Of kunnen wij u helpen met de wijzigingen in de coronasteun? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!