fbpx

Corona-update NOW-regeling en TVL

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Voor u als ondernemer zijn het onzekere tijden. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen door de overheid beschikbaar gesteld om u te ondersteunen. In deze corona-update leest wanneer u in aanmerking komt voor de NOW en TVL. 

NOW-regeling

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (minimaal 20% en per april 2021 minimaal 30%). U kunt bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken:

  • NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 
  • NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
  • NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 

Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kunt u gebruik maken van de NOW 3.

Het loket om NOW3.1 aan te vragen was tot en met 27 december 2020 geopend en is inmiddels gesloten. 

Voor NOW 3.2 is de beoogde aanvraagperiode vanaf 15 februari t/m 14 maart 2021. Voor NOW 3.3 wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

In de tabel hieronder ziet u in een overzicht de percentages van de eerste twee tijdvakken van de NOW 3. De loonsom vrijstelling betreft de maximale toegestane daling van de loonsom.

De percentages voor het 3e tijdvak worden later bekend gemaakt. cid:image002.jpg@01D6E596.93C7AC80

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

De TVL 2 was in eerste instantie bedoeld voor een beperkt aantal sectoren. Deze regeling is nu echter opengesteld voor alle sectoren. De SBI-code blijft leidend voor de vaststelling van de vaste lasten. 

De belastingvrije tegemoetkoming vaste lasten wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag gedaan worden.

De voorwaarden voor TVL 2 zijn als volgt:

  • Uw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in 3 maanden;
  • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000; (voor TVL 1 was dit € 50.000);
  • Het minimale omzetverlies bedraagt 30%, gelijk aan TVL 1.
  • Het subsidiepercentage van de vaste lasten is verruimd. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de omzetderving. Bij een omzetverlies van 30% zal het subsidiepercentage 50% bedragen, dit subsidiepercentage kan oplopen tot 70% bij een omzetverlies van 100%.

TVL 2 voor het eerste tijdvak is aan te vragen tot 29 januari 17:00 uur. De aanvraag voor TVL 2 tijdvak 2 opent naar verwachting begin februari 2021.

cid:image005.jpg@01D6CF01.11CA8410

Contact

Wij kunnen als intermediair de NOW en TVL voor u aanvragen. Heeft u vragen over de regelingen of denkt u dat uw onderneming ervoor in aanmerking komt? Neem dan gerust contact met ons op. 

Bronnen: Rvo en de Rijksoverheid