fbpx

Verhoging van de budgetten voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen

In 2023 is het budget voor energiezuinige investeringen verhoogd met € 100 miljoen.
Het budget was € 149 miljoen en nu is dat € 249 miljoen.

De energie-investeringsaftrek

Door middel van de energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert de overheid
energiezuinige investeringen. Het doel is om meer energie te besparen en de CO2 te
reduceren. Voor de ondernemer is de EIA voordelig, omdat er energie wordt bespaard,
minder uitstoot plaatsvindt en er mag 45,5% van het investeringsbedrag in mindering
gebracht worden op de winst. Vervolgens mag u de investering, zoals andere
investeringen afschrijven.

Voorwaarden

Er gelden wel een aantal voorwaarden, namelijk:

  • De investering dient op de energielijst te staan. Dit is een lijst waar bepaalde
    investeringen op staan die in aanmerking komen voor de EIA. Deze lijst verandert
    ieder jaar.
  • Het bedrijfsmiddel dient minimaal € 2.500 te kosten.
  • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn.
  • Als laatste voorwaarde geldt dat voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-
    investeringsaftrek én milieu investeringsaftrek verkregen mag worden.

Budget milieuvriendelijke investeringen verhoogd

Het budget voor milieuvriendelijke investeringen is ook verhoogd. Voor de Milieu-
investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is het
budget in totaal gestegen naar € 217 miljoen. Dit is een grote stijging, want in 2022
bedroeg het budget voor beide regelingen € 169 miljoen.
Vaak worden de MIA en de VAMIL gecombineerd. Voor beide regelingen geldt de
voorwaarde dat de investering op de milieulijst moet staan. Met deze regelingen kan er
een bedrag tot 45% van de investering aanvullend in mindering gebracht worden op de
winst en versneld worden afgeschreven, dit kan een liquiditeitsvoordeel op leveren.

Heeft u hier verder vragen over, neem dan gerust contact met ons op.