Belastingrente

Belastingrente wordt opgelegd door de belastingdienst als een aanslag niet tijdig
vastgesteld kan worden. Het percentage verschilt per soort belasting. Voor
vennootschapsbelasting geldt momenteel een percentage van 8%. Het percentage voor
de overige belastingen wordt per 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%. De belastingen
waarvoor dit geldt zijn onder andere de aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting,
loonbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en BPM.

Hoe ontstaat belastingrente?

Belastingrente wordt opgelegd door de belastingdienst als een aanslag niet tijdig
vastgesteld kan worden. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting 2022. Vanaf 1
maart 2023 kunnen mensen die aangifteplichtig zijn aangifte inkomstenbelasting doen.
Dit moet vóór 1 mei 2023 gebeurt zijn. Als je dit niet hebt gedaan, rekent de
belastingdienst vanaf 1 juli 2023 6% rente over het te betalen bedrag van de aangifte.
Andersom werkt het hetzelfde. Als je geld terug krijgt van de belastingdienst, dien je
binnen 13 weken na het indienen van de aangifte 2022 een aanslag van de
belastingdienst te ontvangen. Wordt de aanslag pas na deze 13 weken opgelegd en zijn
de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overgenomen dan heb je recht op
belastingrente.

medewerkers_mijn_accountant

Hoe voorkom ik belastingrente?

Belastingrente kun je voorkomen als je tijdig aangifte doet waarmee de aanslag voor 1
juli 2023 wordt opgelegd. Mocht het niet lukken om op tijd aangifte te doen, dan kun je
uitstel voor het doen van aangifte aanvragen en een voorlopige aanslag laten opleggen.

Heeft u hier verder vragen over, neem dan gerust contact met ons op.