Belastingplannen 2022 bekendgemaakt op Prinsjesdag

De derde dinsdag van september is traditiegetrouw de dag waarop de belastingplannen
voor het komende jaar ontvouwd worden door het kabinet. Dinsdag 21 september was
het weer zover. Aangezien het huidige kabinet demissionair is zijn er geen spectaculaire
wijzigingen voor 2022. Welke plannen er wel zijn lees je hieronder.

Onbelaste thuiswerkkostenvergoeding

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken veel mensen (deels) thuis. De
verwachting is dat dit gedeeltelijk zo zal blijven wanneer de crisis voorbij is. Vanuit zowel
de werkgevers als de werknemers is er de wens om structurele afspraken te maken over
een eventuele vergoeding voor kosten die door de werknemer gemaakt worden op de
thuiswerkplek. Het voorstel is daarom om werkgevers vanaf 2022 de mogelijkheid te
bieden om werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per
dag te verstrekken. Dit komt bovenop de reeds bestaande mogelijkheid om de
werknemers een onbelaste vergoeding te geven voor het inrichten van een
thuiswerkplek. Op dagen dat een werknemer thuiswerkt kan vanaf 2022 geen onbelaste
reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer meer verstrekt worden.

Stimulering verkoop emissievrije auto’s

Het demissionaire kabinet stelt voor om ook in 2022 de verkoop van emissievrije auto’s (EV’s) te blijven stimuleren. Volgens oude afspraken zou de stimulering vanaf 2022 versoberd worden. Omdat de klimaatopgave echter urgent geacht wordt en de realisatie van de ambitie om in 2030 alleen nog EV’s op de markt te brengen nog niet in zicht is blijven er in 2022 stimuleringsmaatregelen. Zo is de bijtelling voor privégebruik van
zakelijke EV’s met 16% lager dan het normale tarief van 22%. In 2022 bedraagt de catalogusprijs waarover het lagere bijtellingspercentage geldt € 35.000 en in 2023 €
30.000. Ten slotte is het plan om de budgetten voor de subsidieregelingen voor emissievrije bestelauto’s (SEBA) en particuliere emissievrije personenauto’s (SEPP) te
verhogen.

Eerste schijf vennootschapsbelasting omhoog, zelfstandigenaftrek omlaag

De bv wordt in 2022 aantrekkelijker gemaakt ten opzichte van het zijn van IB-
ondernemer. Het voorstel is om in 2022 de eerste € 395.000 aan winst voor de
vennootschapsbelasting te belasten tegen 15%. In 2021 geldt dat tot € 245.000 wordt
belast tegen 15%. Het deel van de winst boven de € 395.000 wordt belast tegen 25%.
Daarentegen wordt de zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers die voldoen aan het
urencriterium verlaagd van € 6.670 in 2021 naar € 6.310 in 2022.
Bovenstaande is een greep uit de plannen en moeten nog goedgekeurd worden door de
Eerste en Tweede Kamer en kunnen dus nog wijzigen.

Contact

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!