Prinsjesdag: belastingplannen 2020 op een rijtje

Dinsdag was het de derde dinsdag van september en dat betekent traditiegetrouw de presentatie van de belastingplannen voor het komende jaar. Wat zijn voor jou als ondernemer de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2020? Wij hebben het op een rijtje gezet.

Lastenverzwaring voor bedrijven en ondernemers

In tegenstelling tot eerder plannen gaat het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 in 2020 niet omlaag. Het tarief blijft 25%. In 2021 daalt dit tarief naar 21,7%, terwijl het oorspronkelijke plan 20,7% was. Het tarief voor winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel zoals al eerder afgesproken nar 16,5%. Vanaf 2021 verdwijnt tevens de belastingkorting indien de vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt. Voor innovatieve ondernemingen stijgt het tarief van de innovatiebox in 2021 van 7% naar 9%.

Voor ondernemers in de eenmanszaak of de vof gaat de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs omlaag. Daar waar de zelfstandigenaftrek in 2019 nog € 7.280 bedraagt, daalt deze de komende jaren met € 250 per jaar, om in 2028 met een laatste verlaging van € 280 uit te komen op € 5.000.   

Werken loont

Tegenover de belastingverzwaring voor bedrijven en ondernemers staan lastenverlichtingen voor burgers in de nieuwste plannen. Zo gaat het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting versnelt in, deze wordt nu al in 2020 ingevoerd in plaats van een jaar later. De eerste schijf zal in 2020 37,35% bedragen en de tweede schijf 49,50%. Tevens stijgen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting in 2020 naar respectievelijk maximaal € 2.711 en € 3.819. Werkenden zouden er door deze maatregelen in 2020 op jaarbasis enkele honderden euro’s op vooruit moeten gaan, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Ook ondernemers zouden er per saldo op vooruit moeten gaan. 

Werkkostenregeling verruimd voor het mkb

Het kabinet wil voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling ook naar een tweeschijvenstelsel toe. Per 2020 bedraagt de vrije ruimte van de fiscale loonsom tot € 400.000 dan 1,7 procent. De schijf boven de € 400.000 blijft gelijk aan het huidige percentage van 1,2%. Dit betekent dat maximaal € 2.000 meer onbelast besteedt kan worden aan het personeel.

Daarnaast krijgen werkgevers vanaf 2020 langer de tijd om de eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte aan te geven. Deze dient dan uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak na afloop van het kalenderjaar aangegeven te worden, nu is dat nog uiterlijk het eerste aangiftetijdvak. 

Overige maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen zijn er nog tal van andere maatregelen. Zo stijgt de overdrachtsbelasting van niet-woningen van 6 naar 7% en worden voordelen voor het elektrisch autorijden verlengd. Ook is de Belastingdienst voorbereidingen aan het treffen om de mogelijkheid te bieden om haar post op papier óf digitaal te ontvangen. Voor een compleet overzicht kun je kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/.

Opgemerkt dient te worden dat het voorlopig nog om kabinetsplannen gaat. De komende maanden zullen de plannen behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. De definitieve maatregelen zullen eind december gepubliceerd worden.

Contact

Ben je benieuwd wat de belastingplannen voor 2020 voor jouw persoonlijke situatie betekent als ondernemer? Neem dan gerust contact met ons op!