Afschaffing dividendbelasting: wat betekent dit voor ondernemers?

Afgelopen week kwam Tom bij ons langs. Hij was onrustig geworden na de bekendmaking van het afschaffen van de Wet Dividendbelasting, want wat betekent dit voor hem? Tom draait goede winsten en zijn bedrijf heeft een prima liquiditeit. Hij keert dan ook bijna ieder jaar een klein dividend naar zichzelf uit.

Op Prinsjesdag zijn de plannen van het kabinet gepresenteerd. Hieruit is duidelijk geworden dat de Wet Dividendbelasting per 1 januari 2020 wordt ingetrokken.

Huidige situatie

Deze plannen hebben ook gevolgen voor het MKB, en dus voor Tom. Om dit inzichtelijk te maken bespreken we eerst de huidige situatie met Tom. Dit jaar wil hij € 50.000 dividend uitkeren ten laste van de overige reserves. Hiervoor dient aangifte dividendbelasting te worden gedaan, vanuit deze aangifte is 15% dividendbelasting verschuldigd. De bruto uitkering van € 50.000 wordt voor Tom belast in de inkomstenbelasting in box 2 tegen 25%, waarop de reeds betaalde dividendbelasting in mindering wordt gebracht. In totaal bedraagt de verschuldigde belasting € 12.500. Tom houdt netto € 37.500 over om in privé te besteden.

Wijzigingen volgens plannen kabinet

Volgens de plannen van het kabinet zal de dividendbelasting per 1 januari 2020 worden afgeschaft. Daarnaast zal het box 2 tarief geleidelijk worden verhoogd tot een tarief van 26,9% in 2021. In de situatie van Tom bedraagt de belasting over de uitkering van € 50.000 in 2021 € 13.450 en houdt hij € 36.550 over om in privé te besteden. Hij hoeft geen aangifte dividendbelasting meer te doen.

Wat veranderd er

Het vervallen van de dividendbelasting zorgt niet voor veel voordeel binnen het MKB, enkel het vervallen van doen van aangifte dividendbelasting. Het dividend blijft voor de ontvanger belast in box 2 voor de inkomstenbelasting. Doordat het tarief voor box 2 wordt verhoogd, zal de belasting de komende jaren hoger uitvallen.

Daarbij komt er geen overgangsregeling voor gerealiseerde winsten. Het kan daarom voordelig zijn om, indien de onderneming dit financieel gezien kan dragen, in 2018 en 2019 dividend uit te keren ten laste van de overige reserves om zo nog van het ‘oude’ tarief te kunnen profiteren. Wel is het goed om, voordat dergelijke besluiten worden genomen, de gevolgen voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting na te gaan.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.