Familiebedrijf Familiebedrijf

Uw familiebedrijf is goud waard
Uit recent onderzoek blijkt dat een familiebedrijf een grotere weerbaarheid heeft. Dat komt omdat u klantloyaliteit en continuïteit doorgaans belang-rijker vindt dan winstmaximalisatie. Bovendien investeert u uw winsten vaker weer in het bedrijf. Uw familiebedrijf is daardoor goud waard.

Verwevenheid zakelijk en privé
De verwevenheid van uw bedrijf met uw privéleven is echter ook fors. Mogelijk zit uw pensioen in de zaak. Bovendien heeft zakelijke tegenspoed vaak directe gevolgen voor uw persoonlijke financiële situatie. Mijn Accountant adviseert u graag over hoe u ook privé uw weerbaarheid kunt vergroten.

Goede voorbereiding bedrijfsopvolging
Ondanks de grotere weerbaarheid, is een bedrijfsopvolging niet altijd succesvol. Voorbereiding blijkt hierbij één van de belangrijkste succesfactoren. Alleen al de vraag of u uw bedrijf overdraagt aan familie of toch verkoopt aan derden, heeft grote gevolgen voor de te nemen besluiten. Een vroege start voorkomt hierbij overhaaste beslissingen. Bovendien spelen naast fiscale aspecten ook emotionele aspecten een grote rol. Door op tijd te beginnen krijgen ook deze aspecten de benodigde aandacht. De adviseurs van Mijn Accountant begeleiden uw proces van overdracht van begin tot eind.

Advies bij overdracht
U kunt tijdens het proces van overdracht bij Mijn Accountant rekenen op een gedegen advies. Onze experts hebben veel ervaring met bedrijfs-opvolgingen en kennis van de bedrijfsopvolgings-regeling. Wij geven aan hoe de overdracht voor uw opvolger financierbaar is. Daarbij geven wij ook advies over welke ondernemingsstructuur het beste past. Tot slot beoordelen wij de waarde van uw bedrijf zo helder en objectief mogelijk. De culturele en emotionele aspecten gaan wij bij dit alles niet uit de weg. Kortom, wij zorgen voor een resultaat waarmee iedereen tevreden kan zijn.

Contact

Wilt u de bedrijfsopvolging van uw familiebedrijf zo goed mogelijk regelen? Dan bent u bij Mijn Accountant in Groningen op het juiste adres. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.