Werkkostenregeling Werkkostenregeling

Werkkostenregeling
De Werkkostenregeling (WKR) is definitief ingevoerd. Bovendien is de regeling op een aantal onderdelen gewijzigd. Weet u al hoe dit voor uw organisatie uit gaat pakken?

Gewoon doorgaan op de oude voet kan betekenen dat u aan het eind van dit jaar flink moet bijbetalen. Het is daarom zaak om uw beleid goed door te rekenen en waar nodig aan te passen. Dat is precies wat u van de WKR-toets van Mijn Accountant kunt verwachten. We brengen in kaart wat de gevolgen zijn van uw huidige vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Daarnaast adviseren wij u op welke punten uw beleid aanpassing nodig heeft.

De Werkkostenregeling in het kort

De Werkkostenregeling regelt de vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel. Voorheen kon uw bedrijf de regeling nog vrijwillig volgen. Nu bent u verplicht om de Werkkostenregeling toe te passen. Bij ongewijzigd beleid loopt u daarbij het risico dat uw personeelskosten enorm oplopen. Daarnaast zult u mogelijk veranderingen aan moeten brengen in uw administratieve processen.

Beter voorkomen dan genezen!
Heeft u de pijnpunten nog niet in beeld, dan raden wij u aan dat snel te doen. Immers, u kunt nog steeds nieuwe afspraken maken over de vergoedingen met uw personeel en de benodigde aanpassingen doorvoeren in uw administratie. Achteraf repareren is niet altijd mogelijk en kan de kosten flink opdrijven.

De WKR-toets van Mijn Accountant

Mijn Accountant voert de WKR-toets voor u uit op basis van uw huidige vergoedingen- en verstrekkingenbeleid. U krijgt inzicht in de gevolgen van ongewijzigd beleid, weet op welke punten u in overleg zult moeten met uw personeel en hoe u uw administratie moet aanpassen aan de nieuwe regelgeving.

Contact
Wilt u niet voor onverwachte uitgaven komen te staan? Neem dan nu contact op met Mijn Accountant en maak een afspraak voor de WKR-toets.