WBSO (innovatie)

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Doet u als bedrijf zelf aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de (loon)kosten aanvragen op basis van de WBSO. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing hoeft af te dragen.

De WBSO is een van de middelen die het ministerie van Economische Zaken gebruikt om technische innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het budget voor de WBSO in 2017 is € 1.205 miljoen.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de aftrek als u deze van tevoren (digitaal) aanvraagt voor de (voor uw bedrijf) nieuwe technische ontwikkeling van een product, productieproces of programmatuur of voor technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Aftrek voor bedrijven
Heeft u een WBSO-beschikking? Dan mag u een bedrag in mindering brengen op uw afdracht loonbelasting / premie volksverzekeringen. Dit betreft 32% van de eerste € 350.000 aan (loon)kosten voor S&O en voor de resterende S&O-(loon)kosten 16%. Bent u een starter? Dan is de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs 40 procent.

Aftrek voor zelfstandigen
Voor zelfstandigen bedraagt de vaste aftrek (de zogenoemde S&O-aftrek) € 12.522. Voor startende zelfstandigen is er een aanvullende aftrek van € 6.264. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen S&O-aftrek.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van de WBSO voor uw bedrijf.