MIT (innovatie)

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Met de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil de overheid innovatie bij het MKB over de regiogrenzen stimuleren.

Instrumentenkoffer
Provincies en het ministerie van Economische Zaken werken hierbij met een gezamenlijke instrumentenkoffer. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten:

 • adviesprojecten;
 • haalbaarheidsprojecten;
 • kennisvouchers;
 • R&D-samenwerkingsprojecten;
 • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Noord-Nederland
De regionale onderdelen in de instrumentenkoffer zijn gericht op innovatieve mkb'ers die een vestiging in de regio hebben en daar ondernemersactiviteiten uitvoeren. In Noord-Nederland moet de subsidie aanvraag passen binnen:

 • Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord- Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).
 • De innovatieprogramma’s topsectoren.
   

Topsectoren
Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken:

 • Agri&Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT
 • Life Scienes & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Water

Budget en aanvragen
Het budget dat vanuit het rijk voor de regeling beschikbaar is gesteld, wordt nog aangevuld met provinciale budgetten. Bij de instrumenten waarbij toekenning op volgorde van binnenkomst plaats vond, was het budget in eerdere jaren zeer snel op. Hou dus in de gaten wanneer de regeling is geopend en wees er dan op tijd bij, wij adviseren u daarbij graag.