Innovatie Innovatie

Innovatie
U kunt als ondernemer in het MKB mogelijk gebruik maken van vele interessante innovatie-mogelijkheden. Laat u niet afschrikken door de complexiteit van de aanvraagprocedure. Mijn Accountant heeft veel ervaring op het gebied van innovatie en wil u hier als ondernemer optimaal van laten profiteren.

Wilt u weten wat uw kansen zijn? Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van innovatieregelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt:

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Met de WBSO kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (research en development) verlagen. Iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen kan er gebruik van maken. U kunt hiermee de afdracht van loonheffing over uw loonkosten verlagen.

Hoe hoog is de WBSO afdrachtvermindering? In 2015 bedraagt deze afdrachtvermindering 35% van de eerste € 250.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor de resterende loonkosten aan speur- en ontwikkelingswerk is dit 14%. Bent u een startende ondernemer dan is de vermindering over de eerste € 250.000 zelfs 50%.

Komt uw project in aanmerking voor de regeling? Dat kan als het een project betreft op het gebied van:

  • ontwikkeling van producten, processen of programmatuur;
  • analyse van technische haalbaarheid en/of
  • technisch onderzoek.

Veel subsidiemogelijkheden voor ICT projecten
Wilt u een ICT project opstarten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een WBSO subsidie.
Denk bijvoorbeeld aan projecten voor:

  • het ontwikkelen van software voor het aanbieden van een internetdienst;
  • het ontwikkelen van een applicatie interface waardoor een programma kan communiceren met een ander programma.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bezoek de website van Agentschap NL.

Research en Development Aftrek (RDA)
Als u gebruik maakt van de WBSO regeling, dan kunt u  ook gebruik maken van de RDA regeling. De RDA is net als de WBSO een fiscale regeling voor innovatieve ondernemers. De overheid wil hiermee innovatie in Nederland bevorderen. Met de RDA regeling ontvangt u fiscaal voordeel op uw Speur- & Ontwikkelingskosten en -investeringen (met uitzondering van loonkosten).
 

Hoe hoog is de RDA voor VPB ondernemers? 
De RDA aftrek bedraagt 60% van de totale goedgekeurde RDA-kosten en –uitgaven. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% blijkt per saldo vaak 15% van de kosten subsidiabel.

Hoe hoog is de RDA voor IB ondernemers?
De RDA aftrek bedraagt 60% van uw fiscale winst. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% blijkt per saldo vaak 31% van de kosten subsidiabel (exclusief eventuele MKB winstvrijstelling).

Als u niet meer dan 150 uren besteedt aan uw Speur- en ontwikkelingswerk en uw uitgaven op dit vlak niet hoger zijn dan € 50.000 per jaar, dan geldt voor u een forfait van € 15 per S&O-uur. U hoeft dan geen rapportage te maken van de kosten en uitgaven voor Research en Development.

Op de website van Agentschap NL vindt u meer informatie over de RDA subsidieregeling. De experts van Mijn Accountant adviseren u graag over de mogelijkheden.

Innovatiebox
Heeft u een WBSO verklaring? Dan kunt u uw fiscale voordeel nog verder vergroten door gebruik te maken van de Innovatiebox. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u nog maar 5% vennootschapsbelasting af te dragen over de winst die u heeft behaald met uw innovatieactiviteiten.

U kunt kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.

U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De experts van Mijn Accountant adviseren u graag.

Contact
Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw onderneming zijn? Dan bent u bij Mijn Accountant in Groningen op het juiste adres. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.