Bedrijfsoverdracht Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht
U wilt uw bedrijf verkopen. Een belangrijke en vaak ook emotionele stap waar veel bij komt kijken. De deskundige adviseurs van Mijn Accountant hebben oog voor alle aspecten en begeleiden u hierbij graag.

Plan uw verkoop tijdig
Het is voor u van belang dat u uw bedrijf naar wens verkoopt. Ervaring leert dat een tijdige en zorgvuldige voorbereiding uw kans op succes aanmerkelijk vergroot.

Verkoop klaar maken

Naast financiële en organisatorische aspecten, spelen ook fiscale en juridische aspecten een belangrijke rol. Onze experts nemen alle dimensies mee. Bijvoorbeeld of de huidige juridische structuur ook de hoogste netto verkoopopbrengst oplevert bij de verkoop van uw onderneming. Met ons advies helpen wij u om niet meer belasting te betalen dan nodig is.

Waardebepaling
Wat is uw onderneming waard? Een belangrijke vraag bij de verkoop ervan. Wij houden bij het waarderen van uw onderneming rekening met een groot aantal facetten. De basis wordt gevormd door rendementen en cashflow in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Maar ook de kwaliteit van uw personeel en management en de ontwikkelingen in uw branche spelen een rol. Onze experts maken gebruik van verschillende waarderingsmethodieken om zo een reële waarde te bepalen.

Onderhandelingen
U heeft hard gewerkt om uw onderneming succesvol te maken en voelt zich emotioneel verbonden met uw bedrijf. Dit kan van invloed zijn op de onderhandelingen. Dan helpt het om een partner aan tafel te hebben die het hoofd koel houdt. De adviseurs van Mijn Accountant hebben ervaring met onderhandelingen en behartigen uw belangen maximaal.

Contracten

De koop is gesloten. Maar heeft u alle afspraken op papier? Goede juridische vastleggingen van zowel de afspraken gedurende het verkoopproces als na het sluiten van de overeenkomst zijn erg belangrijk. De deskundige adviseurs van Mijn Accountant stellen voor u een informatiememorandum en het verkoopcontract op.

Contact
Wilt u dat uw belangen bij de verkoop van uw onderneming optimaal worden behartigd? Dan bent u bij Mijn Accountant in Groningen op het juiste adres. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.