Controleverklaring
U kunt om verschillende redenen gevraagd worden om zekerheid te geven over uw financiële positie. Een accountant kan hiervoor een controleverklaring afgeven. Vraag Mijn Accountant om een verklaring op te stellen waarmee u de gevraagde zekerheid kunt bieden.

Accountantsverklaring subsidieaanvraag
Uw subsidiegever kan u voor het definitief verkrijgen van een subsidie vragen om een accountantsverklaring. Hierbij kunt u denken aan subsidieprogramma’s in het kader van NIOF 2012, 2013 of IAG3. Met deze accountantsverklaring toetst de subsidiegever of u de subsidie rechtmatig ontvangt. Hiermee toetst de subsidiegever of u de subsidie rechtmatig ontvangt. U kunt bouwen op de financiële expertise van Mijn Accountant om deze verklaring voor u te verzorgen.


 

Verklaring verzekerd belang
Ondernemen is risico nemen. Met een risicoverzekering kunt u bepaalde risico’s afdekken. Wanneer een risico zich onverhoopt voordoet, wil uw verzekeraar zekerheid over de omvang van de geleden schade. Een accountantsverklaring van verzekerd belang biedt uw verzekeraar deze zekerheid. Vraagt uw verzekeraar u om deze verklaring, dan kunt u bouwen op de deskundigheid van Mijn Accountant.

Contact
Zoekt u een deskundige accountant voor het verzorgen van uw accountantsverklaring? Dan bent u bij Mijn Accountant in Groningen op het juiste adres. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.